Lixeira Discovery Pia LX 580 ou

Ou Lixeira Discovery Pia

Medidas: 19,5 x 15,5 x 17,5 cm

Litros: 3